Kontakt

Na prvom mieste je pre mňa vždy Klient - Vy.

 Neváhajte ma kontaktovať

Mojou najväčšiou záľubou je gastronómia a s mojimi skúsenosťami zo zahraničia by som chcel prispieť majiteľom hotelov a reštaurácií tu na Slovensku. 
kariéra

Firma Mauma s.r.o., je zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu v Banskej Bystrici pod Vložkou číslo: 39625/S