KONTAKT

Na prvom mieste je pre mňa vždy Klient - Vy.

 Neváhajte ma kontaktovať


Mojou najväčšiou záľubou je gastronómia a s mojimi skúsenosťami zo zahraničia by som chcel prispieť aj majiteľom hotelov a reštaurácií tu na Slovensku. 

Michal Laurinc

Mauma s.r.o.

Moskovská 3, 974 04 Banská Bystrica

+421 918 247 091

info@hotel-management.sk


Ak budete niečo potrebovať, neváhajte ma kontaktovať


Firma Mauma s.r.o., je zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu v Banskej Bystrici pod Vložkou číslo: 39625/S