Poskytujem hotelové a reštauračné poradenské služby od samotného tréningu zamestnancov a manažérov až po finálnu realizáciu marketingu.

Služby

Garancia vrátenia peňazí

Ak nenaplním Vaše očakávania, alebo jednoducho zmeníte názor, nemusíte sa obávať - garantujem vrátenie peňazí v plnej výške a bez zbytočných otázok.

Ostaňte v spojení

Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica

+421 918 247 091

info@hotel-management.sk

VYTVORÍM PRIESTOR PRESNE PRE VÁS