Hotelový management

Analýza prostredia, servisu, ponúkaného jedla, nápojov, rezervácie, recepcia, chyžné, izby vyhodnotenie a riešenie súčasných problémov manažmentu hotela alebo reštaurácie.

Poradenstvo

riešenia problémov a analýza súčasných koreňových príčin
alternatívy a stratégia budúceho vývoja, možnosti a ich využitie
zvyšovanie kvality ponúkaných služieb
zvyšovanie kvality obsluhy
monitorovanie marketingového interného aj externého prostredia organizácie
zostavovanie marketingového plánu a marketingového rozpočtu
určovanie marketingových stratégií
zabezpečenie efektívnej komunikácie značky a spoločnosti
zvyšovanie znalosti značky a lojality spotrebiteľov
zostavovanie plánu produktových inovácii 
budúce ohrozenia prevádzky a konkurencia


Rezervácie


dostupnosť informácií o hoteli
proces pri rezervácii - rýchlosť, prívetivosť komunikácie, cudzie jazyky
korektnosť informácií
platobný komfort, bezpečnosť a storno podmienky
organizácia práce recepcie
úprava a vystupovanie pracovníkov recepcie
práca s batožinou
bezpečnosť hotela, práca s kľúčmi
vybavenie informačnými materiálmi o hoteli a okolí
príjazd a možnosti parkovania

Izby a služby chyžných

čistota v izbách

hygiena v kúpeľni
kultúra vystupovania chyžných - dostupnosť
stav bielizne, uterákov
stav ponúkaných služieb na izbách - room service, pranie a žehlenie, budenie telefónom
vybavenie izieb - trezor, žehlička atď

Raňajky

kvalita raňajok
atmosféra v raňajkovej miestnosti, čistota
práca čašníkov, čas podávania
štandardné raňajky alebo niečo extra

Prostredie

atraktívnosť lokality, atmosféra hotela a osobitný štýl
koncept hotela - interiér, exteriér
dekorácia, detaily, zladenie personálu
komfort sedenia, súkromie
celková atmosféra, hudba, kvety
celková čistota reštaurácie, hygiena personálu, toalety
prestieranie - design, porcelán, striebro, obrusy

Servis

práca s rezerváciou
dostupnosť a možnosti parkovania, prístup a vybavenie pre telesne postihnutých
obsluha - vystupovanie, ochota, profesionalita, odborná úroveň
kultúra pri platení, jedálny lístok, nápojový lístok, vzhľad a prevedenie

Jedlá a nápoje

kvalita jedla - koncept kuchyne, kvalita surovín
sledovanie trendov
spoľahlivosť kuchyne pri všetkých chodoch, estetika jedál na tanieri
úroveň gastronomickej kreativity, špeciality podniku
primeranosť ponuky, alternatívy, sezónna ponuka
alkoholické a nealkoholické nápoje, sortiment
vinná karta, práca s vínom

Marketing

analýza marketingového prostredia organizácie
kontrola nastavenia sociálnych sietí - Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest
interakcia so zákazníkmi - efektívnosť komunikácie na sociálnych sieťach
tripAdvisor - kontrola, komunikácia
webové stránky - rýchlosť, responzivita, design, informovanosť
marketingové stratégie
kontrola SEO na prehliadačoch
analýza kľúčových slov a trendov vo vyhľadávaní ( Keywords )
newsletter
up selling a cross selling

Vyhodnotenie

do detailov pravdivo uvedené informácie v správe o vašom podniku
dodržanie pravidiel a zásad etického kódexu