Toto školenie recepcie hotela vám pomôže získať základné kancelárske zručnosti potrebné na profesionálne a efektívne vykonávanie každodenných úloh vyžadovaných od recepčnej.

Ako prvá osoba, s ktorou sa mnohí návštevníci stretávajú pri kontakte s hotelom, má hotelová recepčná dôležitú úlohu pri vytváraní vynikajúceho prvého dojmu pre návštevníkov.

Úvod

Ako definovať organizačné poslanie a ciele
Organizačná štruktúra
Identifikácia potrieb hostí a poskytovanie služieb s predstihom
Znalosť izieb v hoteli
Ostatní zamestnanci patriaci do oddelenia recepcie
Typy kľúčov používaných v hoteli
Cyklus hosťa v hoteli
Výhody a nevýhody nadmernej rezervácie
Čo robiť v prípade vypredaných dátumov

Povinnosti na recepcii

Uniforma
Osobná hygiena
Pravidlá a nariadenia

Hlavné úlohy

Pozdravenie návštevníkov
Základné povinnosti
Postup pri zaobchádzaní s chorými alebo zranenými hosťami
Postup pri zdravotnej pohotovosti

Správanie sa na recepcii

Vzťahy so zákazníkmi
Telefonická konverzácia
Sťažnosti a ich riešenie
10 najčastejších dialógov

Význam kontrolných zoznamov

Denný kontrolný zoznam pre recepciu
Kontrolný zoznam pre Concierge
Kontrolný zoznam bezpečnosti hotela
Hotelová terminológia
Počítačová terminológia

Profesionálne emailové odpovede

Rýchly prehľad
Stručný prehľad pravidiel písania e-mailov
Referenčný hárok

Upselling

Čo znamená upselling
Využitie v praxi