Školenie recepcia

Toto školenie recepcie hotela vám pomôže získať základné kancelárske zručnosti potrebné na profesionálne a efektívne vykonávanie každodenných úloh vyžadovaných od recepčnej.

Ako prvá osoba, s ktorou sa mnohí návštevníci stretávajú pri kontakte s hotelom, má hotelová recepčná dôležitú úlohu pri vytváraní vynikajúceho prvého dojmu pre návštevníkov.

Lekcia 1

Úvod

 • Ako definovať organizačné poslanie a ciele
 • Organizačná štruktúra
 • Identifikácia potrieb hostí a poskytovanie služieb s predstihom
 • Znalosť izieb v hoteli
 • Ostatní zamestnanci patriaci do oddelenia recepcie
 • Typy kľúčov používaných v hoteli
 • Cyklus hosťa v hoteli
 • Výhody a nevýhody nadmernej rezervácie
 • Čo robiť v prípade vypredaných dátumov
 • TEST - Súhrnné otázky

Povinnosti na recepcii

 • Uniforma
 • Osobná hygiena
 • Pravidlá a nariadenia
 • TEST - Súhrnné otázky

Hlavné úlohy

 • Pozdravenie návštevníkov
 • Základné povinnosti
 • Postup pri zaobchádzaní s chorými alebo zranenými hosťami
 • Postup pri zdravotnej pohotovosti
 • TEST - Súhrnné otázky

Správanie sa na recepcii

 • Vzťahy so zákazníkmi
 • Telefonická konverzácia
 • Sťažnosti a ich riešenie
 • 10 najčastejších dialógov
 • TEST - Súhrnné otázky

Význam kontrolných zoznamov

 • Denný kontrolný zoznam pre recepciu
 • Kontrolný zoznam pre Concierge
 • Kontrolný zoznam bezpečnosti hotela
 • Hotelová terminológia
 • Počítačová terminológia
 • TEST - Súhrnné otázky

Profesionálne emailové odpovede

 • Rýchly prehľad
 • Stručný prehľad pravidiel písania e-mailov
 • Referenčný hárok
 • TEST - Súhrnné otázky

Ochrana osobných údajov

 • Čo je ochrana osobných údajov
  Čo je GDPR
  GDPR v praxi

Upselling

 • Čo znamená upselling
 • Využitie v praxi
 • TEST - Súhrnné otázky

Cena: 700 Eur

Kapacita: do 5 osôb

Čas: 4 - 6 hodín

Objednajte si kurz pre recepciu

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.