Motivácia zamestnancov

Byť sebavedomý, inovatívny a motivačný sú niektoré z kľúčových zručností, ktoré robia skvelého manažéra v gastre. Pri vedení svojho tímu ako manažéra je vašou úlohou vytvárať pozitívne a motivujúce pracovné prostredie a nastaviť prostredie tak, aby spolupracovali na dosiahnutí spoločného cieľa.

Možno už máte tím zručných a skúsených zamestnancov vo svojej prevádzke, ale ak nie sú zaangažovaní alebo inšpirovaní svojim manažérom, pracovným prostredím alebo kolegami, možno nedosiahnu svoj plný potenciál.

V tomto online kurze Vás prevedieme princípmi budovania motivovaných tímov a ako viesť, zapájať a hodnotiť členov tímu, aby ste ich dlhodobo inšpirovali.

Čo sa naučíte?
Ako vytvoriť šťastné prostredie pre zamestnancov Vašej prevádzky.
Ako udržať zamestnancov motivovaných?
Šťastný zamestnanec = šťastný zákazník.
Čo je hlavnou motiváciou k výkonu práce?
Ďalšie tipy ako zvýšiť motiváciu zamestnancov.

VIAC INFO