Hotelový manažment Optimum +

Hotelový manažment Optimum+                                                                                 

Analýza prostredia, servisu, ponúkaného jedla, nápojov, rezervácie, recepcia, chyžné, izby vyhodnotenie a riešenie súčasných problémov manažmentu hotela alebo reštaurácie.

Rezervácia

 • dostupnosť informácií o hoteli
 • proces pri rezervácii - rýchlosť, prívetivosť komunikácie, cudzie jazyky
 • korektnosť informácií
 • platobný komfort, bezpečnosť a storno podmienky
 • organizácia práce recepcie
 • úprava a vystupovanie pracovníkov recepcie
 • práca s batožinou
 • bezpečnosť hotela, práca s kľúčmi
 • vybavenie informačnými materiálmi o hoteli a okolí
 • príjazd a možnosti parkovania

Izby a služby chyžných

 • čistota v izbách
 • hygiena v kúpeľni
 • kultúra vystupovania chyžných - dostupnosť
 • stav bielizne, uterákov
 • stav ponúkaných služieb na izbách - room service, pranie a žehlenie, budenie telefónom
 • vybavenie izieb - trezor, žehlička atď

Raňajky

 • kvalita raňajok
 • atmosféra v raňajkovej miestnosti, čistota
 • práca čašníkov, čas podávania
 • štandardné raňajky alebo niečo extra

Prostredie

 • atraktívnosť lokality, atmosféra hotela a osobitný štýl
 • koncept hotela - interiér, exteriér
 • dekorácia, detaily, zladenie personálu
 • komfort sedenia, súkromie
 • celková atmosféra, hudba, kvety
 • celková čistota reštaurácie, hygiena personálu, toalety
 • prestieranie - design, porcelán, striebro, obrusy

Servis

 • práca s rezerváciou
 • dostupnosť a možnosti parkovania, prístup a vybavenie pre telesne postihnutých
 • obsluha - vystupovanie, ochota, profesionalita, odborná úroveň
 • kultúra pri platení, jedálny lístok, nápojový lístok, vzhľad a prevedenie

Jedlá a nápoje

 • kvalita jedla - koncept kuchyne, kvalita surovín
 • sledovanie trendov
 • spoľahlivosť kuchyne pri všetkých chodoch, estetika jedál na tanieri
 • úroveň gastronomickej kreativity, špeciality podniku
 • primeranosť ponuky, alternatívy, sezónna ponuka
 • alkoholické a nealkoholické nápoje, sortiment
 • vinná karta, práca s vínom

Marketing

 • analýza marketingového prostredia organizácie
 • kontrola nastavenia sociálnych sietí - Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest
 • interakcia so zákazníkmi - efektívnosť komunikácie na sociálnych sieťach
 • tripAdvisor - kontrola, komunikácia
 • webové stránky - rýchlosť, responzivita, design, informovanosť
 • marketingové stratégie
 • kontrola SEO na prehliadačoch
 • analýza kľúčových slov a trendov vo vyhľadávaní ( Keywords )
 • newsletter
 • up selling a cross selling


Vyhodnotenie

 • do detailov pravdivo uvedené informácie v správe o vašom podniku
 • dodržanie pravidiel a zásad etického kódexu


Poradenstvo

 • riešenia problémov a analýza súčasných koreňových príčin
 • alternatívy a stratégia budúceho vývoja, možnosti a ich využitie
 • zvyšovanie kvality ponúkaných služieb
 • zvyšovanie kvality obsluhy
 • monitorovanie marketingového interného aj externého prostredia organizácie
 • zostavovanie marketingového plánu a marketingového rozpočtu
 • určovanie marketingových stratégií
 • zodpovednosť za správne uvedenie produktov na trh
 • zabezpečenie efektívnej komunikácie značky a spoločnosti
 • zvyšovanie znalosti značky a lojality spotrebiteľov
 • zostavovanie plánu produktových inovácii 
 • budúce ohrozenia prevádzky a konkurenciaCena závisí od veľkosti zariadenia alebo podniku 

Trvanie analýzy manažmentu hotela alebo reštaurácie je približne 2 až 3 mesiace - záleží na veľkosti prevádzky a vzdialenosti


Toto nie je záväzná objednávka. Všetko závisí od miesta prevádzky a dohodnutého času. 

Garancia vrátenia peňazí

Ak nenaplním Vaše očakávania, alebo jednoducho zmeníte názor, nemusíte sa obávať - garantujem vrátenie peňazí v plnej výške a bez zbytočných otázok

Na rozmyslenie máte celých 14 dní.