Hotelový manažment Optimum

Hotelový manažment Optimum 


Analýza prostredia, servisu, ponúkaného jedla, nápojov, rezervácie, recepcia, chyžné, izby, vyhodnotenie manažmentu hotela alebo reštaurácie.                                                                               


Rezervácia

 • Dostupnosť informácií o hoteli
 • Proces pri rezervácii - rýchlosť, prívetivosť komunikácie, cudzie jazyky
 • Korektnosť informácií
 • Platobný komfort, bezpečnosť a storno podmienky
 • Organizácia práce recepcie
 • Úprava a vystupovanie pracovníkov recepcie
 • Práca s batožinou
 • Bezpečnosť hotela, práca s kľúčmi
 • Vybavenie informačnými materiálmi o hoteli a okolí
 • Príjazd a možnosti parkovania

Izby a chyžné

 • Čistota v izbách
 • Hygiena v kúpeľni
 • Kultúra vystupovania chyžných - dostupnosť
 • Stav bielizne, uterákov
 • Stav ponúkaných služieb na izbách - room service, pranie a žehlenie, budenie telefónom
 • Vybavenie izieb - trezor, žehlička atď

Raňajky

 • Kvalita raňajok
 • Atmosféra v raňajkovej miestnosti, čistota
 • Práca čašníkov, čas podávania
 • Štandardné raňajky alebo niečo extra

Prostredie

 • Atraktívnosť lokality, atmosféra hotela a osobitný štýl
 • Koncept hotela - interiér, exteriér
 • Dekorácia, detaily, zladenie personálu
 • Komfort sedenia, súkromie
 • Celková atmosféra, hudba, kvety
 • Celková čistota reštaurácie, hygiena personálu, toalety
 • Prestieranie - design, porcelán, striebro, obrusy

Servis

 • Práca s rezerváciou
 • Dostupnosť a možnosti parkovania, prístup a vybavenie pre telesne postihnutých
 • Obsluha - vystupovanie, ochota, profesionalita, odborná úroveň
 • Kultúra pri platení, jedálny lístok, nápojový lístok, vzhľad a prevedenie

Jedlá a nápoje

 • Kvalita jedla - koncept kuchyne, kvalita surovín
 • Sledovanie trendov
 • Spoľahlivosť kuchyne pri všetkých chodoch, estetika jedál na tanieri
 • Úroveň gastronomickej kreativity, špeciality podniku
 • Primeranosť ponuky, alternatívy, sezónna ponuka
 • Alkoholické a nealkoholické nápoje, sortiment
 • Vinná karta, práca s vínom

Vyhodnotenie

 • Do detailov pravdivo uvedené informácie v správe o vašom podniku
 • Dodržanie pravidiel a zásad etického kódexuCena závisí od veľkosti zariadenia alebo podniku

Trvanie analýzy manažmentu hotela alebo reštaurácie je približne 1 týždeň - záleží na veľkosti prevádzky a vzdialenosti


Toto nie je záväzná objednávka. Všetko závisí od miesta prevádzky a dohodnutého času. 

Garancie vrátenia peňazí

Ak nenaplním Vaše očakávania, alebo jednoducho zmeníte názor, nemusíte sa obávať - garantujem vrátenie peňazí v plnej výške a bez zbytočných otázok.

Na rozmyslenie máte celých 14 dní.