Úspešná reštaurácia

29.08.2019

Majitelia reštaurácií by sa mali zamerať predovšetkým na to, aby boli zákazníci spokojní.

Dôležitosť / Význam polohy

Poloha reštaurácie je prvou príležitosťou, ktorej by sme sa mali chopiť, aby sme sa posunuli smerom k úspechu. Viditeľná a dobre umiestnená reštaurácia je najlepším spôsobom, ako propagovať svoju existenciu. Výber umiestnenia je jednou z dôležitých rozhodnutí, ktoré vlastník reštaurácie musí urobiť.

Okamžité rozhodnutie bez vykonania akéhokoľvek prieskumu môže majiteľa nechať na zlom mieste, ktoré môže neskôr ľutovať. Takže rozhodnutie o najvhodnejšej lokalite je výrazným prínosom.

Veľmi dôležitý je počet obyvateľov na požadovanom mieste a tiež jeho dostupnosť. Ďalším krokom je parkovacia situácia. Ideálne by bolo mať vlastné parkovisko pre zákazníkov.

Riadenie zamestnancov

Je nevyhnutné a veľmi dôležité vybudovať etický vzťah so zamestnancami reštaurácie. Keď niekto vedie reštauráciu, každý člen tímu sa stáva mimoriadne dôležitým; každý člen nesie vlajku zodpovednosti. Majiteľ sa musí správať ako vodca a vštepiť základné zložky tímovej hodnoty, ktorými sú úcta, lojalita a súcit. Potenciálni vlastníci reštaurácií by sa mali zamerať na proces prijímania pracovníkov, ktorý vedie k rozmanitému tímu a tento tím si potom náležite vážiť.

Jedným z najvýznamnejších problémov v reštauračnom sektore je vysoká miera opotrebenia personálu. Miera fluktuácie zamestnancov reštaurácií je nezvyčajne vysoká, najmä na nižších úrovniach. Preto je dobré ponúknuť zamestnancom bonus za dlhodobé zotrvanie v tej istej reštaurácii. Ak Vaši zamestnanci zostávajú dlhšie ako určité obdobie, poskytnite im peňažnú výhodu. Nezabudnite však na to, že peniaze sú len dočasná motivácia.

Jedlo môže vyzerať dobre ale musí aj chutiť

Stravovanie je vzrušujúci zážitok. Vizuálna príťažlivosť je rovnako dôležitá ako chuť. Každý, kto podáva jedlo hosťom, by mal byť na toto efektívne vyškolený. Bez ohľadu na to, kto podáva jedlo, musí poznať základné pravidlá prezentácie jedla.

"Existujú dva dôležité body prezentácie jedla, na ktoré by sa malo vždy pamätať. Prvý bod - je vhodné nechať okraje taniera prázdne, čisté a bez žiadnych odtlačkov prstov. Atraktívny kontrast farieb na tanieri musí byť vizuálne pútavý. A po druhé, veľkosť porcií by mala byť štandardná. Rovnaká konzistencia veľkosť porcií pomáha predchádzať plytvaniu potravinami. Pri správnej prezentácii jedla môžete využiť svojich zákazníkov na rozšírenie svojej reputácie na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook a Instagram.

Udržiavanie spokojnosti zákazníkov by malo byť hlavným motívom všetkých majiteľov reštaurácií. Pokiaľ ich neuspokojíte, môžete len s ťažkosťou očakávať ich opakovaný príchod.

 

Spätná väzba od zákazníka

V súčasnosti sa online prítomnosť stala veľmi dôležitou pre akékoľvek podnikanie. Každý online marketing musí informovať Vašich zákazníkov o udalostiach a ponukách. Vytvorte e-mailové kampane, ktoré im pripomenú takéto udalosti a posielajte špeciálne ponuky. Zákazníkom, ktorí navštevujú Vaše miesto pravidelne, môžete ponúknuť kupóny alebo zľavy pre ich obľúbené položky z jedálneho a nápojového lístka.

Dobré jedlo dnes nie je všetko, čo potrebujete na udržanie reštaurácie v podnikaní. Dôležitý je aj kontakt zákazníkov so zamestnancami a ich skúsenosť so servisom.

Michal Laurinc