Inventúra

Inventúra                                                                                     150€

  • Fyzická inventúra

zisťuje sa stav zásob premeraním, vážením, prepočítavaním

  • Dokladová inventúra

ide o prekontrolovanie faktúr, rôznych dokladov, neuhradené faktúry

  • Pokladničná inventúra

zisťuje sa skutočný stav peňazí v pokladnici, vykonáva sa minimálne 4x ročne

  • Stav hospodárskych prostriedkov
  • Zistené inventarizačné rozdiely