Hotelový manuál - Reštaurácia

E-book: manuál pre reštauráciu

Tento hotelový manuál pre reštauráciu je určený na použitie pred nástupom do zamestnania alebo pri zvyšovaní kvalifikácie ľudí, ktorí plánujú pracovať alebo v súčasnosti pracujú v hoteloch a reštauráciách. 

Táto príručka sa zaoberá interpersonálnymi vzťahmi so zamestnávateľmi, spolupracovníkmi a zákazníkmi, starostlivosťou o hygienu a osobnú hygienu, manipulácu s vínom, bezpečnosťou, obchodnými technikami, ako interpretovať menu, pripravovať sa na servis atď.

Veľkosť: 140 strán

Formát: Elektronická - PDF formát

Akciová cena: 29.00 €