Easy Marketing

Easy Marketing

  • SWOT Analýza marketingového prostredia organizácie
  • Zostavovanie marketingového plánu a marketingového rozpočtu
  • Sociálne siete Facebook, Instagram + interakcia so zákazníkom

Cena je 250€ mesačne

Táto služba je na mesačný paušál.


Toto nieje záväzná objednávka. Všetko závisí od miesta prevádzky a dohodnutého času. 

Garancia vrátenia peňazí

Ak nenaplním Vaše očakávania, alebo jednoducho zmeníte názor, nemusíte sa obávať - garantujem vrátenie peňazí v plnej výške a bez zbytočných otázok.

Na rozmyslenie máte celých 14 dní.